Spojrzenia: Nauczanie bilingwalne

4 marca, 2022, autor: Marcin Chłodnicki

Kiedy kilka miesięcy temu obejmowałem stanowisko zastępcy prezydenta miasta Kielce m.in. do spraw oświaty chciałem, żeby jednym z priorytetów stało się nauczanie bilingwalne, czyli dwujęzyczne. Metoda ta polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów, posługując się dwoma językami – ojczystym i obcym. W efekcie doprowadza się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, które osiągają uczniowie. W praktyce oznacza to, że nauczyciel prowadzi np. lekcję geografii także w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie w naturalny sposób nabywają umiejętność posługiwania tym językiem.

System dwujęzyczny od nowego roku szkolnego będzie dostępny w dwóch szkołach ponadpodstawowych – w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, a także w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, gdzie uczniowie mają możliwość zdawania matury międzynarodowej. Nauczanie dwujęzyczne to jednak całkiem inna formuła, która uzupełnia program matury międzynarodowej.

Ze szkół podstawowych nauczenie bilingwalne wdrażała jako pierwsza Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły  przy ul. Prostej, która zresztą już współpracuje w tym zakresie z III LO, aby budować ciągłość nauczania przedmiotowego. Dwujęzyczność jest też nowością w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Wspólnej oraz w Szkole Podstawowej Nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków” przy ul. Szymanowskiego.

Naukę języków obcych warto rozpoczynać na jak najniższym szczeblu edukacji, dlatego w 2021 r. w trzech przedszkolach przystąpiliśmy do projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne przedszkolaki”, a wkrótce przygotujemy projekty miejskie. W ten sposób zbudujemy ciągłość nauczania dwujęzycznego od przedszkoli, przez szkoły podstawowe do szkół średnich. W kolejnych latach zamierzamy włączać do systemu bilingwalnego kolejne placówki oświatowe. Postęp we wdrażaniu tego systemu będzie zależał od postępu podnoszenia kwalifikacji językowych przez nauczycieli, ale także od popularności klas językowych.

Umiejętność posługiwania się co najmniej jednym obcym językiem jest dziś niemal standardem na rynku pracy. Wartością dodaną do dwujęzycznego sposobu uczenia jest też kształtowanie postaw zrozumienia odmienności geograficznej i kulturalnej obszaru językowego innego niż ojczysty, poznawanie literatury, kultury i historii krajów innych niż ojczysty. Dodatkowo to łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów edukacyjnych, możliwości kontynuowania edukacji za granicą, a także z pewnością przełamywanie stereotypów.

Autor: Marcin Chłodnicki(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.