Spojrzenia: Polityczny klucz

17 lutego, 2022, autor: Jacek Kowalczyk

Kontrakty Programowe są kluczowymi dla rozwoju województw uzgodnieniami między samorządem województwa, a polskim rządem. Polski rząd przygotowując nową Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego do 2030 r. wskazywał na zmianę prowadzenie polityki rozwoju i postawił na Polskę średnich i małych miejscowości. Zamiast opierać rozwój regionów głównie na wsparciu miast-metropolii zakładano zdecydowanie większe zaangażowanie środków publicznych, w tym funduszy unijnych, w rozwój miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze. Z analizy naukowców z PAN, niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja. Takie problemy zdiagnozowano w większości miast w naszym województwie.

Kilkanaście dni temu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej marszałek Andrzej Bętkowski podpisał Kontrakt Programowy. To kluczowy dokument określający kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Jak zapowiedział Marszałek, dzięki 38 wskazanym w dokumencie projektom, realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej UE, województwo wzmocni swój potencjał gospodarczy, społeczny i terytorialny.

Jak się ma do tych politycznych zapowiedzi rzeczywistość zawarta w Kontrakcie Programowym? Np. na 38 inwestycji, żadna z nich nie będzie realizowana bezpośrednio w drugim co do wielkości ośrodku gospodarczym województwa, czyli Ostrowcu Świętokrzyskim. Jako mieszkaniec Kielc bardzo się cieszę, że miasto będzie mieć ładny park, pięknie zrewitalizowaną dolinę Silnicy, piękny ogród botaniczny, czy jedną rozbudowaną szkołę zawodową. Jako mieszkańca województwa smuci mnie polityczny klucz w doborze najważniejszych inwestycji dla województwa. Będziemy mieli promocję gospodarczą za 45 mln zł, ale nie będzie wsparcia dla budowy stref inwestycyjnych i hal na terenie tzw. starej Huty. Jedynym projektem z zakresu kultury będzie rozbudowa Centrum Bajki w Pacanowie, ale nie uwzględniono wsparcia dla miejsca będącego na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, czyli neolitycznych kopalni w Krzemionkach i tworzonego aktualnie Parku Kulturowego. Dobrze by było, gdyby o dofinansowaniu szkół zawodowych, tak bardzo potrzebnych gospodarce, decydowała jakość kształcenia. Wtedy bezkonkurencyjne byłyby technika z Włoszczowy czy Ostrowca.

Panie Marszałku, nawet najpiękniej wyasfaltowane i wybrukowane drogi nie tworzą miejsc pracy, ani nie płacą podatków.

Jacek Kowalczyk
Były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.