Spojrzenia: Ład w samorządach

25 sierpnia, 2021, autor: Krzysztof Marek Słoń

Polska przez 25 lat rozwijała się nierównomiernie, a owoce wzrostu docierały tylko do nielicznych. Zmieniliśmy to i wciąż chcemy zmieniać. Jednym z narzędzi do tej zmiany jest Polski Ład, czyli kompleksowy program odbudowy Polski i wzrostu poziomu życia i zamożności Polaków. Dążymy do zrównoważonego rozwoju każdego regionu naszego państwa. Wyrównujemy szanse i niwelujemy różnice rozwojowe, które pojawiły się za naszych poprzedników.

• Od 2016 roku następuje znaczny wzrost dochodów Jednostek Samorządów Terytorialnych (JST). Ich łączne dochody w latach 2016-2020 to prawie 1,3 bln zł. W porównaniu do lat 2011-2015 wzrosły o blisko 40 proc.!

• Dynamicznie rosną także możliwości inwestycyjne samorządów – skumulowany wynik operacyjny budżetów JST powiększył się o przeszło 50 proc. – było to możliwe również dzięki wsparciu inwestycyjnemu rządu, które wzrosło o połowę.

• JST zrealizowały dochody planowane sprzed pandemii, a rok 2020, pomimo zakładanego w kwocie przeszło 21,2 mld zł deficytu, udało się zamknąć nadwyżką budżetową w wysokości 5,7 mld zł. Według najnowszych danych po I półroczu 2021 r. JST wykazują nadwyżkę budżetową w kwocie 22,4 mld zł, a nadwyżka bieżąca wynosi prawie 23 mld zł.

• Pozytywny wynik budżetowy JST wynika z dużego wsparcia inwestycyjnego udzielonego w 2020 r. przez państwo, w szczególności w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

• Polski Ład to wyraz zaufania do Polaków – oni najlepiej znają potrzeby swoich wspólnot lokalnych. Dlatego kierujemy dodatkowe wsparcie do samorządów – na inwestycje, drogi, oświatę. Chcemy ustabilizowania sytuacji finansowej samorządów, aby mogły bezpiecznie planować wydatki i projekty.

• W roku 2022, po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse JST, samorządy osiągną dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 146 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 4,3 proc., od dochodów planowanych przez same JST w Wieloletnich Prognozach Finansowych (WPF) sporządzonych przed ogłoszeniem Polskiego Ładu).

• Dodatkowe 8 miliardów złotych dla samorządów na 2022 rok oraz gwarancja stabilnych dochodów podatkowych do budżetów samorządów z roku na rok i uelastycznienie zasad budżetowych, a także gigantyczny Rządowy Fundusz Polski Ład z dofinansowaniem projektów na poziomie nawet 95 proc., to główne założenia Polskiego Ładu dla samorządów.

Na koniec prośba. Droga Opozycjo, jeśli nie chcesz pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzaj.

Autor: Krzysztof Marek Słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej. Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS. Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Biuro Senatorskie Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25