Spojrzenia: Kierunek myślenia

4 marca, 2022, autor: Agata Wojda

Budynek dawnej Synagogi i jego obecny stan to duży wyrzut sumienia dla kieleckich władz. Szczególnie ze względu na trudną historię naszego miasta w kontekście relacji polsko–żydowskich. Od wielu lat pojawiają się różne pomysły zagospodarowania obiektu i jego przedpola. Od koncepcji umiejscowienia tam teatru lalek po projekt wybitnego architekta Petera Zumthora. Już wtedy zwracano uwagę na trudne położenie, wokół arterii komunikacyjnych. Mimo upływu lat żadna z tych koncepcji nie doczekała się realizacji.

Dziś pojawia się realna szansa, żeby rozpocząć kompleksową rewitalizację tego obszaru i nadać historycznemu budynkowi nową funkcję. W założeniu ma to być miejsce z jednej strony oddające jego historię, z drugiej wychodzące naprzeciw tęsknocie za realną wspólnotą. Miejsce, w którym zachowana będzie pamięć o kieleckich Żydach, którzy przed II wojną światową stanowili 30% społeczeństwa Kielc. Dużym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności i zmierzenie się z rozwiązaniami komunikacyjnymi wokół obiektu. Dziś front budynku odwrócony jest w kierunku pasa zieleni między al. IX Wieków Kielc. Obecnie funkcjonujące dojścia od strony ul. Warszawskiej są mało intuicyjne i niebezpieczne. Brakuje rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, a o jakimkolwiek wykluczeniu w przypadku tego projektu nie może być mowy. Dlatego zarówno urzędnicy, jak i projektanci kładą duży nacisk na stworzenie atrakcyjnego przedpola i zaaranżowanie przyjaznego dojścia do budynku od strony zachodniej. Podczas konsultacji tego projektu z mieszkańcami padło sformułowanie zapraszającego podwórka i to chyba najlepiej oddaje kierunek naszego myślenia.

Takie rozwiązanie proponuje konsultowany obecnie I etap tej inwestycji, nazwany Ogrodem Wolności. Wiele uwag pojawiających się w trakcie dyskusji dotyczy kontekstu przestrzennego. Mieszkańcy podnoszą, że pas zieleni między ulicami to nie miejsce na relaks i wypoczynek. Jest sprawą oczywistą, że przedpole Synagogi będzie służyć funkcjom samego budynku, a innych rekreacyjnych, zielonych przestrzeni w Kielcach wkrótce przybędzie. Planujemy zazielenić i zrewitalizować fragment ulicy Bodzentyńskiej, Rynek oraz Skwer im. Sendlerowej. Nowy blask zyskają także Park Miejski im. Staszica oraz Dolina Silnicy.

Budynek dawnej Synagogi to zabytek, nasze dziedzictwo kulturowe i emanacja trudnej historii. Dajmy sobie wspólnie szansę, żeby to miejsce było elementem społecznej zgody, która od początku stworzy atmosferę porozumienia i współpracy.

Autor: Agata Wojda
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za Wydział Komunikacji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Sprawuje również nadzór nad referatem ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zajmuje się także sprawami transportu publicznego.