Spojrzenia: Internetowa zaraza

4 listopada, 2022, autor: Krzysztof Marek Słoń

Jako członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z nadzieją przyjąłem skierowanie do konsultacji społecznych projektu „Ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie”.

Głównie chodzi o ochronę dzieci przed pornografią, ale też przed treściami związanymi z różnego rodzaju uzależnieniami, hazardem, promocją agresji, przemocy i zagrażających zdrowiu i życiu zachowań. Negatywne skutki widać nie tylko w okresie dojrzewania, ale też w dorosłym życiu, funkcjonowaniu rodzin i relacjach międzyludzkich.

Badania sugerują, że dzieci korzystające z pornografii (często w zaciszu swojego pokoju, bez wiedzy rodziców) mają postępujące problemy z nauką, niższy stopień integracji społecznej i wyższy poziom zachowań niepożądanych. Obserwuje się też u nich częstsze występowanie objawów depresyjnych, destabilizację psychiki, zmniejszoną więź emocjonalną z opiekunami, stosowanie różnych form przemocy, agresji i nękania.

Rada Rodziny została zapoznana z (dostępnym już w Internecie) raportem Państwowego Instytutu Badawczego NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”. Materiał jest porażający i motywuje do podjęcia jak najszybszych działań legislacyjnych i informacyjnych w społeczeństwie, szczególnie wśród rodziców i wychowawców. Pornografia uzależnia w podobny sposób jak alkohol i narkotyki. Regularną, codzienną praktykę oglądania filmów czy zdjęć pornograficznych deklaruje niemal co czwarty (23,9%) nastolatek oraz częściej, niż co piąty (21,5%) młodszy badany. Młodzi ludzie najczęściej deklarowali, że po raz pierwszy zobaczyli treści pornograficzne, używając telefonu/smartfona z dostępem do Internetu (35,1%). Nastolatki jako przyczynę pierwszego zetknięcia się z treściami pornograficznymi w sieci wskazały przypadkowy mechanizm powiązania stron (32,8%). Rodzice większości badanych nie kontrolują, czy ich dzieci oglądają treści pornograficzne w Internecie. Taką odpowiedź wskazało w ankiecie 59,9% nastolatków. W wielu krajach demokratycznych od lat funkcjonują przepisy dające możliwość ograniczenia dostępu dla dzieci do treści nieodpowiednich w Internecie.

Skierowany do konsultacji projekt ustawy nałoży na dostawców usługi dostępu do Internetu na terenie Polski obowiązek wprowadzenia (na życzenie rodziców i opiekunów) prostego i bezpłatnego mechanizmu blokowania, m.in. na smartfonach ich pociech, dostępu do treści nieodpowiednich, w tym pornograficznych.

Oby tym razem się udało. Teraz chodzi przede wszystkim o nasze dzieci, a w perspektywie o przyszłe polskie rodziny.

Autor: Krzysztof Marek Słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej. Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS. Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Biuro Senatorskie Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25