Spojrzenia: Wotum dla Prezydenta

8 lipca, 2022, autor: Marcin Chłodnicki

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta, podczas której radni debatują i podejmują decyzje w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi miasta. Spodziewałem się długiej i burzliwej dyskusji, ta trwała natomiast zaledwie kilkadziesiąt minut. Wcześniej jednak Prezydent Bogdan Wenta w swoim przemówieniu wyliczał wiele działań, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku.

Przede wszystkim wskazywał na czas pandemii i podjęte przez władze kroki w celu likwidowania jej skutków, modernizację ulic w ramach programu „Peryferia” i wsparcie dla sportu. Jako jeden ze strategicznych obszarów objętych pracami w 2021 r. wspomniał przygotowania nowej strategii rozwoju Kielc. Ubiegły rok był w tym względzie faktycznie kluczowy. Tu najważniejszym elementem były też negocjacje kontraktu programowego dla województwa. W wyniku ich sukcesu zagwarantowaliśmy pieniądze dla Kielc m.in na rozwój KPT, programu rewitalizacji uwzględniającego m.in przebudowę Placu Wolności, modernizację „Ekonomika” przy ul. Langiewicza i zieloną transformację miasta. Na te cele ma być przeznaczone łącznie prawie prawie 335 milionów złotych.

W obszarach, które należą do moich kompetencji też zadziało się wiele dobrego. W kulturze kreowaliśmy wydarzenia na najwyższym poziomie, jak np. „Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński Festiwal”, a dzięki pozyskaniu funduszy europejskich i zaangażowaniu własnych rozpoczęliśmy budowę nowej siedziby dla Teatru „Kubuś”. W dużej mierze za pieniądze własne miasta rozpoczęliśmy budowę hali sportowej przy I LO. W procesie modernizacji jest stadion lekkoatletyczny. W 2021 r. dzięki wskazaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego wykonaliśmy kompleks boisk przy SP nr 9. Wybudowaliśmy też internat przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby rozwoju klas sportowych. Pozytywnym przykładem zmian jakościowych, które wprowadzamy w oświacie jest program dwujęzycznego nauczania, który zaczęliśmy realizować w dwóch kieleckich liceach, trzech szkołach podstawowych i przedszkolach. Ubiegły rok to także proces wdrożenia dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro – w jego efekcie na świat już przychodzą szczęśliwe i zdrowie dzieci.

W większości o powyższym dyskutowano i oceniano pracę Prezydenta, urzędników i służb miejskich. W efekcie Prezydent Kielc Bogdan Wenta otrzymał wotum zaufania zdecydowaną większością, przy jednym głosie wstrzymującym się, nieobecności trójki radnych i jedynych dwóch głosach przeciw Katarzyny i Kamila Suchańskich.

Autor: Marcin Chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.