Spojrzenia: Ręce na pokład

21 października, 2022, autor: Krzysztof Marek Słoń

Europa jest ogarnięta wieloaspektowym i bezprecedensowym kryzysem. By zmniejszyć skutki tego zjawiska wymagana jest mobilizacja. Nie tylko rządu, ale też samorządów, które są najbliżej obywateli i mają najlepsze rozeznanie co do ich potrzeb.

Cała administracja publiczna, na poszczególnych szczeblach odpowiada za to, aby ciepło, energia elektryczna, węgiel dotarły do mieszkańców. Konieczna jest solidarność i współdziałanie na rzecz dobra wspólnego. Trzeba odłożyć na bok partykularne interesy.

Rząd proponuje możliwość nabywania węgla przez gminy, które będą mogły go odsprzedawać gospodarstwom domowym. Tym rozwiązaniem jest zainteresowanych coraz więcej samorządów, które chcą pomóc swoim mieszkańcom w dostępie do tego paliwa.

Zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko niektórych przedstawicieli władzy lokalnej, którzy albo zapomnieli po co ich ludzie wybrali i z czego ich będą rozliczać albo, tak jak opozycja, celowo torpedują antykryzysowe propozycje rządu.

Właśnie jedną z nich jest wspomniany projekt ustawy dający gminom możliwość włączenia się w proces dystrybucji węgla z importu, kupowanego po atrakcyjnej, niższej niż rynkowa, cenie u importerów (PGE Paliwa, Węglokoks – do 1500 zł brutto/tona + koszty transportu). Importerzy będą mogli wystąpić z wnioskiem o rekompensatę w związku ze sprzedażą węgla do gmin poniżej kosztów. Gmina będzie sprzedawać węgiel osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego (w cenie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę + koszty transportu). Co ważne, różnica między kupnem od importera a sprzedażą odbiorcy końcowemu jest dochodem gminy, z którego finansowana jest operacja dystrybucji (transport od importera do gminy i zorganizowanie procesu sprzedaży, np. wynajęcie placu, wagi). Aktualne ceny węgla importowanego zaczynają się od 2700 zł brutto. Warto podkreślić, że dzisiaj cena węgla w składach prywatnych często przekracza 3500 zł. Samorządy będą odpowiadać za zorganizowanie transportu węgla lub będą mogły to zlecić podwykonawcom.

Dodatkowo w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej rząd chce skutecznie pomóc gospodarstwom domowym oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Pomoc obejmie także samorządy i podmioty użyteczności publicznej realizujące najistotniejsze usługi na potrzeby społeczeństwa. Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii.

Widać, że rząd nie siedzi z założonymi rękami, więc… wszystkie ręce na pokład.

Autor: Krzysztof Marek Słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej. Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS. Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Biuro Senatorskie Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25