Spojrzenia: Miliony na inwestycje!

1 lipca, 2022, autor: Marcin Chłodnicki

Mamy ponad 120 mln zł na inwestycje! Pieniądze pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych. Ma on na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych.

Przypomnę. W pierwszej edycji naboru Miasto Kielce pozyskało pieniądze na dwa projekty. Obecnie trwa już procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę inwestycji ,,Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach”. Za chwilę ogłoszony również zostanie przetarg na realizację projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty Rynku, ul. Bodzentyńskiej oraz placu św. Wojciecha i terenu wokół dawnej Synagogi.

Już niedługo przyjdzie również czas na projekt z drugiego naboru „Poprawa dostępności komunikacyjnej Kielc”. Zakłada on m.in. przebudowę ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Seminaryjskiej, Śniadeckich, Nowy Świat, Silnicznej, Głowackiego, Złotej, Panoramicznej, Równej oraz al. IX Wieków Kielc. Z pewnością przełoży się to m.in. na zwiększenie dostępności placówek medycznych w centrum, a dzięki wyznaczeniu nowych przystanków komunikacji miejskiej łatwiej będzie dostać się do urzędów i szkół w śródmieściu. Wprowadzone zostaną udogodnienia dla ruchu zarówno rowerowego, jak i pieszego. Natomiast nowe enklawy zieleni i strefy odpoczynku stworzą w centrum miasta przestrzeń przyjazną i podnoszącą jakość życia mieszkańców.

Drugim projektem z drugiego naboru jest „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76”. Jego realizacja pozwoli stworzyć ośrodek do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spectrum autyzmu. Inwestycja ta poszerzy działalność ośrodka przy ul. Chęcińskiej. Dzięki czemu powstanie możliwość rehabilitacji i aktywności społecznej osób po 25 roku życia. Zostaną utworzone m.in. pracownie: ogrodnicza i rękodzieła. Druga część zadania to modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76. Komfort mieszkańców oraz jakość funkcjonowania wszystkich placówek działających w tym miejscu ulegnie zdecydowanej poprawie.

Osobiście nie mogę się doczekać początków wymienionych inwestycji. Dla naszego miasta oznaczają one jakościowy skok i posłużą nam przez długie lata.

Autor: Marcin Chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.