Spojrzenia: „Cholerna” konferencja

18 listopada, 2022, autor: Kamil Suchański

Ostatnią konferencję prasową prezydenta Kielc Bogdana Wenty i jego trzech rzeczników odbieram jako kolejną nieudolną próbę zrzucenia z siebie odpowiedzialności za to, co dzieje i nie dzieje się w Kielcach. Zamiast konkretnych rozwiązań dla poważnych problemów mamy rechot, szyderstwa, zestaw banałów i tanie moralizatorstwo.

Bogdan Wenta w obecności mediów wykrzyczał, że wszyscy są źli, wszyscy winni, wszyscy uprawiają populizm i nikt się na niczym nie zna. Oczywiście z wyjątkiem Bogdana Wenty i jego najbliższych współpracowników.

Czy radni negują działania prezydenta Wenty dla samej negacji? Otóż nie! Zarówno radni, jak i kielczanie z dużo większym zrozumieniem podeszliby do pomysłu podwyżek, gdyby planowane w budżecie inwestycje, na które zabezpieczono fundusze, były zrealizowane.

Niestety, w 2020 roku nie wykonano inwestycji o wartości blisko 40 milionów złotych i kiedy dopytywałem, dlaczego tak się dzieje, zapewniano mnie, że to z uwagi na wyjątkowe zdarzenie, czyli pandemię. W 2021 roku wartość niewykonanych inwestycji wzrosła do blisko 100 milionów złotych. W 2022 roku zapowiada się, że bulwersujący rekord z roku poprzedniego zostanie pobity.

I to wszystko dotyczy inwestycji, na realizacje których w budżecie miasta Kielce są pieniądze!

Jeszcze łatwiej dyskutowałoby się o podwyżkach, gdyby włodarz był w stanie skutecznie pozyskiwać nowe tereny inwestycyjne dla Kielc, korzystać z funduszy zewnętrznych, wychodzić naprzeciw sugestiom i prośbom przedsiębiorców, ściągać zewnętrzne firmy do Kielc tworząc tym samym nowe miejsca pracy, zrezygnować z przedziwnej formy współpracy z doradcami pro bono, która później okazuje się płatna, dbać o należyte dokumentowanie uchybień, a nie zawierać osobliwej ugody z firmą odpowiedzialną za odbiór i wywóz odpadów komunalnych, w wyniku której miasto z początkowych kilkumilionowych wyliczeń kar umownych ograniczyło zakres kar do 1,5 miliona złotych.

Nie mówiąc już o takich „drobiazgach” jak terminowe koszenie trawy, malowanie pasów na przejściach dla pieszych czy sprzątanie piachu poziomowego itp.

Warunkiem brzegowym jest jednak poprawa infrastruktury drogowej – niestety, jej stan w dużej mierze wynika z niskich wskaźników realizacji inwestycji. Co gorsze, dokumentacji projektowych na zadania planowane w przyszłości również brak…

W świetle powyższego ta „cholerna” konferencja (prezydent trzy razy publicznie użył słowa „cholera”) pokazuje narastające osamotnienie i desperację prezydenta…

Autor: Kamil Suchański
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.