Okiem eksperta: Praca w cieniu wyborów

25 września, 2023, autor: Zbigniew Brzeziński

Temat bezrobocia i adekwatnej oceny sytuacji na rynku pracy zdominował początek kampanii wyborczej. Jednak z wyjątkiem osób zajmujących się zawodowo tematem, mieszkańcom świętokrzyskiego brakuje wiedzy, by trafnie ocenić: jak sytuacja na lokalnym rynku faktycznie się przedstawia.

zbigniew-brzeziński-kielce
Zbigniew Brzeziński, Lider grupy roboczej Edukacja i Kariera Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.
Fot. archiwum autora

Urząd Statystyczny w Kielcach co miesiąc wydaje nowy „komunikat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego” na koniec poprzedniego miesiąca i tam odsyłamy czytelników po jeszcze więcej danych. Spójrzmy jednak tylko na podstawowe wskaźniki.

Rejestrowane bezrobocie wyniosło w Polsce na koniec lipca równo 5%. W województwie świętokrzyskim osiągnęło wysokość 7,6%. Za nami uplasowały się warmińsko-mazurskie 8,2% i podkarpackie 8,4%. W samym regionie wciąż mamy tylko dwa powiaty ze stopą bezrobocia niższą od średniej w kraju. To uzdrowiskowy powiat buski 4,1% i same Kielce 4,3%. Przy czym porównując rok do roku bezrobocie w buskim wzrosło o 0,2% a w stolicy województwa o tyle samo spadło. Na drugim biegunie znalazły się powiaty: skarżyski 15%, opatowski 14,7% i konecki 11%.

Ciekawie wygląda statystyka ofert, które zostały złożone za pośrednictwem urzędów do publicznej Centralnej Bazy Ofert Pracy. Według danych na 1 września w Kielcach można było wybierać spośród 233 propozycji. Dla porównania w Łodzi ze 185, Lublinie 177, Rzeszowie 169, Bydgoszczy 165, Szczecinie 117, Białymstoku 97, Opolu 96 i Olsztynie 75. Do Warszawy nam co prawda daleko, ale na tle miast o porównywalnym potencjale wyglądamy bardzo dobrze. Dodam, że podobnie było w sierpniu.

W zestawieniu 15 miast pod względem liczby osób zarabiających ponad milion złotych rocznie Kielce zajęły w rankingu „Wprost” 6 miejsce ze 771 mieszkańcami wykazującymi takie dochody. Wygląda więc na to, że sukces materialny w świętokrzyskim można odnieść – lokalizacja nie stanowi przeszkody. Na dalszych pozycjach znalazły się m.in. Katowice, Częstochowa i Bielsko-Biała. Przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są jednak w Kielcach niższe. Według danych GUS średnie zarobki brutto wyniosły w Polsce 7485,12 zł. Jednak w stolicy regionu 6 106,31 zł, choć w regionie rosły minimalnie szybciej niż w kraju. Wysokość wynagrodzeń to jedno z wyzwań do podjęcia.

Dzięki pozyskaniu przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach środków z rezerwy Funduszu Pracy w ministerialnym konkursie projektów pilotażowych, udało się dokonać drugiego w Europie wdrożenia koncepcji Talent Office (biura ds. talentów). Koncepcja została przygotowana przez partnerstwo Jobs and Skills in the Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. Obecnie Centrum Wspierania Kariery MUP poszerza krąg podmiotów mogących korzystać z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych. Do specjalnie przygotowanego dla kieleckich uczniów programu „Stawiam na swoją karierę” dołączyły już VI LO im. Juliusza Słowackiego, Zespół Szkół nr 3, Zespól Szkół Zawodowych nr 1 i Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a. Dzięki temu uczestnicy wkroczą na rynek pracy lub edukacji wyższej z większą świadomością możliwości oraz własnych predyspozycji i oczekiwań. Pozostaje więc mieć nadzieję, że pozostałe szkoły skorzystają z możliwości, które oferuje im MUP w programie doradczym „Stawiam na swoją karierę”.

Autor: Zbigniew Brzeziński

Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Zobacz także:

http://2tk.pl/okiem-eksperta/kazdy-jakis-talent-ma/