O tym się mówi: Ranking „Perspektywy”. Kieleckie uczelnie wypadły źle

29 czerwca, 2023, autor: oprac.red.

Które uczelnie są w Polsce najlepsze? Niestety, nasze kieleckie, w najnowszym zestawieniu, szorują po dnie. Jest już Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

Ranking-Szkół-Perspektywy-2023
Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24.

To jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk – można przeczytać w informacji prasowej przygotowanej przez „Perspektywy”.

Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju „fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

Najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023

To Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo – Uniwersytet Warszawski. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest z kolei najlepszą uczelnią niepubliczną, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim najlepszą publiczną uczelnią zawodową.

Warto wiedzieć, że Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023, to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 44 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
 • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych;
 • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Przy czym według redakcji „2 tygodnika kieleckiego” najważniejsze to Ranking Uczelni Akademickich oraz Ranking Kierunków Studiów.

Ranking Uczelni Akademickich

Uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

 1. Prestiż
 2. Absolwenci na rynku pracy
 3. Potencjał naukowy
 4. Innowacyjność,
 5. Efektywność naukowa
 6. Warunki kształcenia
 7. Umiędzynarodowienie
Ranking Kierunków Studiów

Oceniono w tym roku 74 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 22. Za nim jest Politechnika Warszawska (15 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (11 kierunków).

Wyniki kieleckich uczelni

Okazuje się, że nasze kieleckie perełki wypadły bardzo słabo. Politechnika Świętokrzyska została sklasyfikowana na miejscu oznaczonym jako 62 – 70. W dwóch poprzednich latach była w szóstej dziesiątce (52 – 60). Uniwersytet Jana Kochanowskiego osiągnął wynik podobny do ubiegłorocznego. Jest na miejscu 71 – 82 (był na 71 – 80).

Z kolei, gdy weźmiemy pod uwagę „ranking według typów uczelni”, to w kategorii uniwersytety UJK zajmuje 19 miejsce. Na 20 możliwych! Natomiast Politechnika Świętokrzyska, gdy weźmiemy pod uwagę wyłącznie uczelnie techniczne, znajduje się na 21 miejscu. Sklasyfikowano… 24 uczelnie. Rok temu PŚ była 15 na 23 szkoły.

Zobacz także:

http://2tk.pl/wiadomosci-kielce/norwid-najczesciej-wybieranym-liceum-w-kielcach-po-raz-kolejny/