O tym się mówi: Przyszłość zaczyna się dzisiaj!

14 grudnia, 2023, autor: Marek Malarz

„Kiedy ludzie zaczynają rozmawiać ze sobą, kiedy następuje wymiana myśli i wzajemna inspiracja, znikają mury, a powstają na ich miejsce mosty” – mówi Kinga Pawluszek. Z rzecznik prasową Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. rozmawia Marek Malarz.

Industria-SA
2021 rok. Powołanie Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego.
Fot. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

Industria S.A.
12 października 2023 r. Powołanie Centralnej Doliny Wodorowej
Fot. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

Marek Malarz: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. to najbardziej medialna świętokrzyska spółka roku 2023?

Kinga Pawluszek: Sądzę, że nie tylko w naszym regionie było głośno o Industrii. Tak wiele zrealizowanych przedsięwzięć i podjętych inicjatyw to dla nas prawdziwy powód do dumy.

Czyli dla  Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. dobiegający ku końcowi 2023 rok był…?

Patrząc z punktu widzenia rozwoju spółki na pewno ekscytujący, a jednocześnie niezwykle motywujący do intensywnej pracy nad projektami, które rozpoczęliśmy. Przekształcenie w 2022 roku Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych w Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA S.A. przyniosło nam nowe, ambitne wyzwania. Z jednej strony nieustannie kontynuujemy przecież nasze tradycje górnicze jako sukcesor „Kieleckich Marmurów”, a z drugiej podjęliśmy się działań związanych z budową gospodarki nisko, a docelowo zeroemisyjnej.

Najważniejsze projekty 2023 roku?

Było ich wiele. Początek roku 2023 to memorandum z Rolls-Royce SMR, które umożliwia wzajemną współpracę przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactor), natomiast w lipcu podpisaliśmy list intencyjny z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w zakresie pierwszej lokalizacji modułowej elektrowni jądrowej opartej właśnie o technologię Rolls-Royce. Bieżący rok to również podpisanie umowy z firmą ML SYSTEM na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, która zlokalizowana zostanie na terenie naszej kopalni Jaźwica w gminie Chęciny. Z kolei zainicjowany przez nas ponad dwa lata temu klaster wodorowy ewoluował w październiku w Centralną Dolinę Wodorową, która już na starcie objęła swym zasięgiem aż cztery regiony – nie tylko województwo świętokrzyskie, ale także łódzkie oraz południowe Mazowsze i północne Podkarpacie.

Czym jest Centralna Dolina Wodorowa?

Najprościej można ją określić jako platformę współpracy między firmami przemysłowymi, samorządami i ośrodkami naukowymi, które zainteresowane są budową niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwojem infrastruktury wodorowej w regionach. Mówimy tu m.in. o transformacji energetycznej sektora wydobycia, w którym wodór ma być wykorzystywany jako „zielone paliwo” w transporcie ciężkim, o zastąpieniu energetycznych bloków węglowych blokami gazowymi gotowymi do współspalania wodoru, ale także o stacjach do tankowania wodoru, kolei pasażerskiej i towarowej oraz o transporcie miejskim. Na dzień swojego powołania, czyli 12 października br., Centralna Dolina Wodorowa zrzeszała już ponad 70 podmiotów i spodziewamy się, że liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać.

Odnoszę wrażenie, że realizacja wielu z podejmowanych działań była możliwa dzięki „wzniesieniu się ponad podziały”.

Tak. Zadziało się to, o czym mówimy i w co głęboko wierzymy: kiedy ludzie zaczynają rozmawiać ze sobą, kiedy następuje wymiana myśli i wzajemna inspiracja, znikają mury, a powstają na ich miejsce mosty.

Centralna Dolina Wodorowa jest tego znakomitym przykładem.

Zgadza się. Tym bardziej, że wszystko wydarzyło się w zaledwie dwa lata! W listopadzie 2021 r. powoływaliśmy wraz z przedstawicielami blisko 30 instytucji Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich. Zaledwie rok później, ze względu na rozszerzenie obszaru działania, zmienił on swoją nazwę na „Centralny”. Podwoiła się też liczba jego członków. A w październiku tego roku klaster przeistoczył się w Dolinę. I chętnych do działania w niej jest jeszcze więcej! Biorąc pod uwagę liczbę, a zatem i różnorodność podmiotów członkowskich, potrzeba zarówno otwartości, jak i dobrej woli, by komunikować się w sposób, który umożliwia sprawną i przyjazną współpracę. I to się udaje!

Wymieniając najważniejsze projekty 2023 roku nie można pominąć nabycia przez Industrię pełnego pakietu 100% akcji spółki KS Vive Handball Kielce S.A., dzięki czemu ŚGP INDUSTRIA SA stała się właścicielem klubu wielokrotnych Mistrzów Polski i o czym było głośno w całym kraju, jak i poza nim.

Naszą ambicją jest, żeby nasze projekty były jednymi z najlepszych lub wręcz najlepszymi w Europie, żeby nasze przedsięwzięcia i nowe technologie były dostrzegane także zza granicy. Jednocześnie, kontynuując tradycje „Kieleckich Marmurów”, chcemy mądrze wspierać społeczność oraz inicjatywy lokalne. W związku z tym zaangażowanie się w rodzimy klub, który jest jednym z najlepszych w Europie i na świecie, w naturalny sposób wpisało się w naszą misję.

Ambicje ŚGP INDUSTRIA S.A. wykraczają jednak poza bieżący rok…

Powołanie Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. miało na celu stworzenie w naszym regionie gospodarki przyszłości. Liczymy na to, że produkcja zielonego wodoru, który zostanie udostępniony wielu podmiotom, przyczyni się do reindustrializacji województwa. Wierzymy w to, że region świętokrzyski stanie się atrakcyjny dla inwestorów, którzy będą tu lokować fabryki i zakłady przemysłowe funkcjonujące na zupełnie nowych zasadach – w sposób ekologiczny, tworząc przy tym nowe miejsca pracy. Chcemy, aby jeszcze w tej dekadzie ludzie z innych regionów Polski oraz ci, którzy kiedyś stąd wyjechali, mieli chęć osiedlać się w województwie świętokrzyskim, bo będzie tu kwitł przemysł i pojawią się dobrze płatne miejsca pracy.

Warto wiedzieć

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. jest częścią Agencji Rozwoju Przemysłu. To spadkobierczyni prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu.

W skład ŚGP INDUSTRIA S.A. wchodzą:

Industria-Kopalnie

  • INDUSTRIA Nawozy – rozwój innowacyjnych, ekologicznych nawozów bazujących na własnych, pochodzących z kopalni, surowcach.

Industria-nawozy

  • INDUSTRIA Logistyka – niskoemisyjne obecnie usługi logistyczne bazujące na gazie LNG, a w przyszłości logistyka zeroemisyjna.

Industria-logistyka

  • INDUSTRIA Zielona Energia – inwestycje w zeroemisyjne źródła energii i tworzenie w naszym regionie gospodarki bazującej na zielonym wodorze.

Industria-zielona-energia

  • INDUSTRIA Nuclear Solutions – rozwijanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki jądrowej.

Industria-nuclear

Plany ŚGP INDUSTRIA S.A.
  • produkcja zielonego wodoru, czyli paliwa przyszłości, które w całości może wyeliminować emisję CO2 i gazów cieplarnianych,
  • niezależne energetycznie, zeroemisyjne kopalnie produkujące kruszywa oraz ekologiczne nawozy, dysponujące własnym transportem opartym o zielony wodór,
  • transformacja energetyczna regionu świętokrzyskiego poprzez współpracę z innymi podmiotami w celu zapewnienia dostępu do zeroemisyjnej energii, logistyki oraz zielonego wodoru,
  • pobudzenie gospodarcze województwa świętokrzyskiego, które ma szansę stać się silnym ośrodkiem przemysłowym, nawiązującym do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Zobacz także:

http://2tk.pl/o-tym-sie-mowi/200-kierunkow-studiow-5000-absolwentow/