O tym się mówi: Kielce mogą być wzorem?

7 października, 2022, autor: Zbigniew Brzeziński

Stolica województwa świętokrzyskiego to miast odtwórcze czy twórcze? Pozostawiając przedmiotowe pytanie jako otwarte, poznajmy dwa nieoczywiste, acz nietuzinkowe przykłady. W końcu Europejska Stolica Kultury powinna być twórcza we wszystkich aspektach!

Europejskie zmartwienie

W piątek 30 września w Berlinie i online odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wyzwaniom związanym z zatrudnianiem młodych ludzi w Europie, zatytułowana European Youth Employment. W sesji przedpołudniowej kluczowe wystąpienie wygłosił europejski komisarz ds. pracy i praw socjalnych dr Nicolas Schmit. Z troską mówił o obawach o to, by nie zmarnować potencjału młodzieży, która wchodzi na rynek pracy po pandemii i w cieniu wojny. W tym ostatnim wypadku wspominał również o uchodźcach z Ukrainy. Stwierdził, że Komisja Europejska poszukuje najlepszych rozwiązań na to, jak zapewnić wszystkim młodym ludziom na starym kontynencie dobrą pracę i szkolenie zawodowe. Dodał, że szczególne obawy dotyczą osób z grupy NEET, czyli tych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, nie uczą się, nie pracują i się nie szkolą. W diagnozach, które pojawiały się w tej części obrad, wspominano, że odczuwają oni m.in. strach przed zanurzeniem się w życiu, wynikający z okresu izolacji, zagubienia i niepewnej przyszłości, nie tylko ich, ale świata w ogóle. Komisarz Schmit podkreślił wreszcie, jak wielką nadzieję Komisja pokłada w programie ALMA, o którym poniżej.

ALMA

Europejska inicjatywa ALMA ma na celu wsparcie osób z kategorii NEET. Nazwa to akronim angielskich słów: Aim, Learn, Master, Achieve. Należy je odczytywać jako wyzwanie: mierz wysoko, ucz się, osiągaj poziom mistrzowski i realizuj wyznaczone cele.

Jak działa to rozwiązanie? ALMA to nadzorowany pobyt za granicą (w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej), który ma trwać od dwóch miesięcy do pół roku. Tam uczestnicy odbędą praktykę zawodową pod opieką mentora. Ma to im pomóc w nabyciu zawodowych umiejętności w nowym środowisku. Zdiagnozowano bowiem, że osoby NEET mają małe szanse na wejście na rynek pracy w swoich krajach z przyczyn indywidualnych lub strukturalnych (np. niewystarczające umiejętności zawodowe lub brak wykształcenia). Uczestnicy, mogą ponadto liczyć na stałe wsparcie ze strony doradców zawodowych.

ZiP

Inne odpowiedzi na to wyzwanie testuje obecnie w projektach pilotażowych Miejski Urząd Pracy w Kielcach. Specjalnie dla grupy NEET przygotowany został projekt ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy na mocy umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Propozycja ta w sposób unikatowy łączy dwa elementy: subsydiowane zatrudnienie, a zatem pracodawca, który weźmie udział w projekcie i zatrudni młodą osobę bezrobotną, może liczyć na refundację części kosztów jej wynagrodzenia, oraz dofinansowanie szkolenia tego nowego pracownika.

W drugim z projektów pilotażowych, które realizuje MUP: Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), również finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, powstał specjalny program doradczy dla grupy NEET: „Samoświadomość kluczem do zawodowego sukcesu”.

W przypadku, w którym ewaluacje zewnętrzne potwierdzą, że kieleckie pomysły są skuteczne, mają one szansę na znalezienie się w ustawie, a potem będą je mogły stosować wszystkie urzędy pracy szczebla powiatowego w Polsce.

Czy Kielce mogą być wzorem? Wziąwszy pod uwagę ambicje, po prostu powinny!

Autor: Zbigniew Brzeziński
Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.