Spojrzenia: Budżet wyrzeczeń

1 grudnia, 2022, autor: Marcin Chłodnicki

Mamy projekt budżetu miasta Kielce na 2023 rok. To oczywiście na razie projekt, bo radni i prezydent mogą jeszcze wnieść do niego poprawki. Natomiast wydaje się, że nie zmieni się on w najbardziej kluczowych obszarach.

Póki co, najwięcej zainteresowania budzi kwestia ogromnych kosztów głównie po stronie wydatków bieżących. To efekt kryzysu energetycznego, co za tym idzie inflacji, kosztów obsługi miliardowego długu odziedziczonego po poprzednich kadencjach, ale też szybko rosnącej płacy minimalnej, na którą przecież rząd nie daje samorządom pieniędzy, więc trzeba ciąć wydatki w różnych miejscach, żeby sprostać tej wytycznej.

Emocje, zwłaszcza kibiców, budzi też brak pieniędzy na zakup usług promocyjnych od zawodowych klubów sportowych. Tu oczywiście chodzi o kieleckich piłkarzy nożnych i ręcznych. Wynika to najzwyczajniej w świecie z powodu braku pieniędzy. Natomiast dzięki takim cięciom zachowujemy dotowanie sportu amatorskiego, w tym dziecięcego i młodzieżowego.

Przyszły rok będzie czasem przykrych decyzji i wielu dylematów. Najważniejsze będzie utrzymanie na odpowiednim poziomie edukacji, opieki przedszkolnej, żłobkowej, socjalnej, utrzymanie podstawowych funkcji miasta kosztem tego, co w czasie kryzysu trzeba odłożyć na bok. Zupełnie tak jak w budżetach domowych czy w firmach z sektora prywatnego. Samorząd nie jest tu żadnym wyjątkiem, a Kielce nie są oderwane od przykrych realiów kryzysu finansów publicznych.

To może teraz w końcu trochę o liczbach, żeby zobrazować z czym będziemy mieli do czynienia w nadchodzącym roku. Budżet zamyka się kwotą 1 669 492 zł na co składają się dochody w wysokości 1 522 197 zł. Wydatki to natomiast 1 653 700 zł, zatem deficyt mamy na poziomie 131 503 zł.

Wydatki majątkowe to prawie 264 mln zł. Nastawione są głównie na zakończenie realizacji perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz rozpoczęcie nowych zadań z dofinasowaniem zewnętrznym. Wiele inwestycji ma szanse na rozpoczęcie, ponieważ pozyskaliśmy około 60 mln zł na modernizację trzynastu ulic w śródmieściu, jak również około 30 mln zł na poprawę dostępności komunikacyjnej największych szpitali w rejonie ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego. Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie rozbudowy ul. Klonowej od ul. Orkana do ul. Turystycznej, rozbudowy skrzyżowań: ul. bp Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i ul. Zapolskiej, a także ul. Batalionów Chłopskich, Malików i ul. Wystawowej oraz rozbudowę ul. Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego.

Autor: Marcin Chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.