Spojrzenia: Quo vadis Europo?

4 grudnia, 2023, autor: Krzysztof Marek Słoń

Stało się! Parlament Europejski otworzył puszkę Pandory. Przyjął w głosowaniu propozycję 267 zmian w traktatach: o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W tym zmianę kluczową, czyli rezygnację z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE.

senator-krzysztof-słoń
Krzysztof Słoń, Senator RP.
Fot. archiwum autora

Po analizie wyników głosowania (291 głosów za, 274 przeciw, 44 wstrzymujące się) widać, że zaważyło dziewięć głosów „za”, oddanych przez grupę „naszych” europosłów wybranych z list Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Prawo i Sprawiedliwość wyraża stanowczy sprzeciw wobec ograniczenia kompetencji państw członkowskich w strategicznych obszarach funkcjonowania państwa, redukującej ich suwerenność do całkowitej fikcji. Zawarte w projekcie zmian traktatów propozycje naruszają Konstytucję RP. Prowadzą do pozbawienia Polski możliwości samodzielnego podejmowania istotnych decyzji w zakresie: polityki zagranicznej, obronności, ochrony granic, bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, spraw wewnętrznych, wymiaru sprawiedliwości, polityki społecznej, polityki gospodarczej, polityki podatkowej. Przyjęcie rozwiązań usuwających zasadę jednomyślności przy przyszłych zmianach traktatowych, byłoby jaskrawo sprzeczne z art. 90 Konstytucji RP. Pozwalałoby wiązać Polskę umową międzynarodową bez jej zgody.

Podkreślamy zdecydowane poparcie dla obecności naszego kraju w Unii Europejskiej, na jaką Polska zgodziła się, podpisując Traktat Akcesyjny. Wyraziliśmy wtedy wolę uczestnictwa wyłącznie w sojuszu współpracujących ze sobą, równych, wolnych i suwerennych państw. My wiemy, co to znaczy, gdy inni o nas decydują. Tak, jak wtedy, gdy przez kilkadziesiąt lat byliśmy ubezwłasnowolnieni w „bratnim” bloku wschodnim.

Wskazujemy otwarcie, że proponowane zmiany dotyczące funkcjonowania unijnych instytucji, sposobu podejmowania decyzji oraz procedur zmian traktatów zmierzają do centralizacji Wspólnoty. To działania niezgodne z założeniami jej traktatów założycielskich. Są sprzeczne z jej celami. Nie służą lepszej współpracy między państwami Unii Europejskiej a jedynie realizacji interesów jej dwóch największych członków.

Poprzez te zmiany Niemcy i Francja będą jeszcze bardziej zwiększyć swoją dominację nad procesami politycznymi i gospodarką Unii. Na naszych oczach spełnia się nieuchronnie koszmarny sen Europy.

Autor: Krzysztof Marek Słoń

(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej. Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS. Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach 15 października 2023 r. uzyskał, po raz kolejny, mandat Senatora z okręgu numer 83 (Kielce oraz powiat kielecki).

Biuro Senatorskie Kielce Al. IX Wieków Kielc 2a tel. 41 34 33 925

Zobacz także:

http://2tk.pl/spojrzenia/ku-refleksji/