Wiadomości Kraj: Wybory 2020

Kandydatów, by sprawować urząd Prezydenta RP jest wielu. 22, a może być więcej. W piątek, 6 czerwca, minął termin składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zawiadomień o uczestnictwie w wyborach, dokonanych przez komitety wyborcze, które zarejestrowały się w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r. Do PKW trafiło 25 zawiadomień. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 22 komitety:
Andrzeja Dudy, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Stanisława Żółtka, Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, Romualda Starosielca, Kazimierza Świtonia, Grzegorza Sowy, Marcina Bugajskiego, Leszka Samborskiego, Rolanda Dubowskiego, Krzysztofa Urbanowicza, Andrzeja Dariusza Placzyńskiego, Jerzego Walkowiaka, Piotra Stanisława Bakuna, Sławomira Grzywy, Wiesława Lewickiego.
PKW wezwała do usunięcia wad dwa komitety: Waldemara Włodzimierza Witkowskiego i Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego. Komisja odmówiła rejestracji jednemu komitetowi – Andrzeja Voigta.

PKW wydała też komunikat o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju. Według stanu na 31 marca 2020 r. liczba ta wynosi 29 857 988 osób.

W wyborach zarządzonych na 10 maja, które ostatecznie się nie odbyły, zarejestrowano 35 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, z czego tylko 10 kandydatom udało się zebrać wymagane 100 tys. podpisów poparcia.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter mieszany – wyborcy mogą zdecydować, czy zagłosować w lokalach wyborczych, czy drogą korespondencyjną. 

oprac. red.