Wiadomości Kielce: BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Już od poniedziałku, 15 czerwca będzie można zgłaszać projekty do ósmej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 7 750 000 zł.

Tegorocznej edycji towarzyszy nowa strona internetowa (www.bo.kielce.eu). Znajdziemy tam niezbędne informacje, m.in. regulamin, szczegółowy harmonogram, kalkulator przykładowych kosztów oraz do pobrania plakaty promujące Kielecki Budżet Obywatelski na 2021 rok. 

Projekty można składać od 15 do 29 czerwca. Zalecane jest składanie projektów za pośrednictwem strony internetowej. Dla osób, które nie posiadają dostępu do komputera, przygotowano  dwa stanowiska w siedzibach Urzędu Miasta przy Rynku i przy ul. Strycharskiej. Aby złożyć projekt przy wykorzystaniu tego sprzętu, należy wcześniej zadzwonić do nas pod numer tel. 41 367 64 00 i umówić się na konkretny termin.
Zgodnie z regulaminem, do zgłaszania projektów uprawnieni są  wszyscy mieszkańcy Kielc, ale w przypadku osób poniżej 16. roku życia wymagana jest zgoda rodzica. Kielczanie mogą zgłaszać projekty inwestycyjne duże,  na które zarezerwowano 5 mln zł, projekty inwestycyjne małe, na które przeznaczono  2 mln zł  i projekty nieinwestycyjne, na które przewidziano 750 tys. zł. 

Głosowanie w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego również będzie możliwe tylko w formie elektronicznej. W celu wyeliminowania nieprawidłowości, każdy głos będzie potwierdzany sms-em.

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. 

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

do podziału7 750 000 zł
zadania inwestycyjne duże5 000 000 zł
zadania inwestycyjne małe2 000 000 zł
zadania nieinwestycyjne750 000 zł