Spojrzenia: Krzysztof Słoń: Dziękuję i ślubuję

10 listopada, 2023, autor: Krzysztof Marek Słoń

Ślubuję uroczyście jako senator Rzeczypospolitej Polskiej
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu,
strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli,
przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomóż Bóg.

Czytaj dalej