Spacerkiem po mieście: Kieleckie ulice

12 czerwca, 2020, autor: Ryszard Biskup

Pojawiające się na kieleckim widnokręgu zmiany, jakie by one nie były – polityczne czy administracyjne – przynosiły mniejsze lub większe trzęsienie ziemi. Z dnia na dzień okazywało się, że to co wczoraj było słuszne dzisiaj jest nie prawomyślne i odwrotnie. Gdy budowano nowe bez pardonu wycinano stare. Taka już kolej rzeczy. I rację mają ci, którzy przez splot okoliczności a czasem przez zwykły przypadek znaleźli się u steru.

Czytaj dalej