Na dobry początek: Od redaktora

1 lutego, 2022, autor: Marek Malarz

Art. 7. 1. jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95) stanowi o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Należy to do zadań własnych gminy. Precyzuje, jakie sprawy w szczególności obejmują zadania własne. I mając w pamięci ostatnie gorące dyskusje o stanie kieleckich ulic zwróciłem uwagę na pkt 2 art. 7. 1.

Czytaj dalej