Spojrzenia: Solidarne państwo w praktyce

2 czerwca, 2023, autor: Krzysztof Marek Słoń

Niezmienną cechą rządów Prawa i Sprawiedliwości jest troska o tych Polaków, którym jest najtrudniej „wiązać koniec z końcem”.

senator-krzysztof-słoń
Krzysztof Słoń, Senator RP.
Fot. archiwum autora

To polskie rodziny wychowujące dzieci, to emeryci i renciści, to także osoby z niepełnosprawnościami. Ta troska przejawiająca się w coraz to nowych programach społecznych i realnych, ogromnych środkach finansowych przeznaczanych na te programy to realizowanie w praktyce idei państwa solidarnego. To jedno z naszych głównych zobowiązań wobec społeczeństwa.

Bardzo zaawansowane są prace legislacyjne nad naszymi nowymi prospołecznymi propozycjami. To zmiana programu 500+ na program 800+. Warto przy tej okazji uświadomić sobie, że co miesiąc (bez względu na to czy jest pandemia, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny) to świadczenie otrzymuje 7 milionów dzieci i młodzieży. Rodziny biedniejsze i bogatsze, zwolennicy PiS-u, Lewicy czy PO. Wszyscy! Tak samo działają programy: „Dobry start – wyprawka szkolna 300+” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy 12000zł +”.

A skoro mowa o maluchach. Warto przypomnieć, że kiedy PO-PSL kończyła rządy w 2015 roku było niewiele ponad 83 tys. miejsc w żłobkach. Teraz jest ich ponad 230 tys. Niedługo otworzymy następne 100 tys. takich miejsc.

Kolejną naszą propozycją jest rozszerzenie grupy odbiorców bezpłatnych leków na osoby od 65-go roku życia oraz na dzieci do 18-ego roku życia. Aktualnie z programu bezpłatnych leków dla seniorów 75+ korzysta kilka milionów Polaków, a lista bezpłatnych medykamentów zawiera ponad 2000 pozycji.

Kończymy prace nad wprowadzeniem na stałe tzw. 14-ej emerytury, by razem z „13-tką” stanowiła realne wsparcie skromnych portfeli polskich emerytów. Te dwa świadczenia pobiera co roku ponad 9 mln naszych rodaków bez względu na zapatrywania polityczne.

Seniorzy chętnie korzystają z dotowanych przez rząd zajęć. M.in. w wybudowanych z pomocą państwa Domach i Klubach Seniora w ramach programu Senior+. Jest ich już ponad tysiąc w Polsce a przychodzi do nich codziennie kilkadziesiąt tysięcy polskich seniorów.

Dla wszystkich też, bez wyjątku, zmniejszyliśmy do 12% podatek PiT w podwyższonym przez nas pierwszym progu podatkowym i jednocześnie podwyższyliśmy kwotę wolną od tego podatku do 30 tys. złotych.

Kończymy prace nad wprowadzeniem dla osób z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego w wysokości od 700 złotych miesięcznie do nawet ponad 3500 złotych miesięcznie w zależności od wyrażonej w punktach tzw. potrzeby wsparcia. Pierwsze wypłaty tego świadczenia bez względu na rodzaj i wysokość innych świadczeń nastąpią 1 stycznia 2024 roku.

Wprowadzamy też możliwość podjęcia pracy i zarobkowania rodzicom niepełnosprawnych dzieci do 18-go roku życia bez utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do tego zwiększyliśmy finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. W Polsce działa ich blisko 800, a korzysta z nich blisko 30 tys. uczestników z różnorodnymi dysfunkcjami. Wprowadziliśmy w 2019 roku świadczenie uzupełniające, dzięki któremu ponad 850 tysięcy osób niepełnosprawnych otrzymuje co miesiąc 500 złotych.

Niedługo będziemy przedstawiać Polakom nowe propozycje potwierdzające, że Polską rządzą wrażliwi społecznie ludzie. Robimy swoje choć opozycja nas krytykuje. Sama nie ma się czym pochwalić. Nie proponuje wiarygodnej wizji rządzenia na przyszłość.

Zobacz też najnowsze wydanie „2 tygodnika kieleckiego”:

http://2tk.pl/wydania/numer-290-2023/

Autor: Krzysztof Marek Słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej. Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS. Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Biuro Senatorskie Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25