Spojrzenia: Partnerzy dla rozwoju

4 listopada, 2022, autor: Jacek Kowalczyk

Kryzys gospodarczy, wysoka inflacja oraz wzrost cen stawia pod znakiem zapytania realizację wielu samorządowych inwestycji. Miasta rozważają rezygnację z części zadań oraz znaczące ograniczenie realizacji usług komunalnych. Coraz częściej prezydenci, burmistrzowie i wójtowie spoglądają na przedsiębiorców i na możliwość realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W II kwartale tego roku w Polsce zawarto tylko jedną umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Z czego wynika tak niewielkie zainteresowanie tą formą realizacji inwestycji komunalnych?

Zdaniem przedstawicieli rządu to m.in. wynik sytuacji gospodarczej po pandemii COVID-19 oraz wysokiej inflacji. Forum Liderów PPP wskazuje natomiast, że niewielkie zainteresowanie wynika z faktu, że jeszcze do 2027 r. jesteśmy beneficjentami funduszy unijnych i samorządy w pierwszej kolejności koncentrują się na pozyskaniu środków z tego źródła.

Przedsiębiorcom doskwiera inflacja, brak rąk do pracy czy zachwianie na rynku dostaw. Z tego powodu wycofują się z planów współpracy z samorządami w oparciu o PPP.

Partnerstwa publiczno-prywatne są projektami długoterminowymi, a biorąc pod uwagę polskie realia formalno-prawne, sfinalizowanie jednego może trwać nawet kilka lat. Pojawiały się w naszym kraju takie przypadki, że w ślad za realizacją projektu w ramach PPP podążały instytucje kontrolne i… prokuratura. Stąd utarło się powiedzenie, że realizacja tego typu przedsięwzięć to nie trzy P, lecz cztery, a tym ostatnim P jest właśnie prokuratura.

Tymczasem mamy w kraju wiele przykładów świetnych inwestycji, które realizowane były wspólnie z przedsiębiorcami. Łącznie w ramach PPP zrealizowano w Polsce 171 projektów o wartości blisko 9 mld złotych. W województwie świętokrzyskim są to tylko trzy inwestycje o wartości 60 mln zł. Projektem, który znalazł się w katalogu dobrych praktyk Komisji Europejskiej jest budowa Basenów Mineralnych w Solcu-Zdroju.

Polskie samorządy czekają na jak najszybsze wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy oraz funduszy strukturalnych. Każdy dzień opóźnienia w ich wdrażaniu sprawia, że samorządowe inwestycje znajdują się w zawieszeniu, a koszty ich realizacji drastycznie rosną. Warto także podkreślić, że większość pieniędzy proponowanych samorządom z KPO to będą pożyczki.

Może zatem warto rozważyć inną formę realizacji ważnych z punktu widzenia społecznego i gospodarczego inwestycji. Miejskie parkingi czy budynki użyteczności publicznej mogą mieć biznesowego partnera.

Autor: Jacek Kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Autor: Jacek Kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.