Spojrzenia: Dawid Lewicki: Tylko Konfederacja

9 września, 2023, autor: Dawid Lewicki

Od początku kampanii wyborczej Polaków nieustannie stawia się przed perspektywą wyboru „mniejszego zła”. „Może nasi kradną, ale tamci będą jeszcze gorsi” – tak w skrócie można podsumować obecnie toczący się spór polityczny. Nie jest tajemnicą, że stworzenie takiego przeświadczenia, polaryzacji pomiędzy obozem rządzącym a opozycją jest na rękę dwóm największym siłom politycznym.

Dawid-Lewicki
Dawid Lewicki.
Fot. archiwum

Z jednej strony kolejne trzynastki, czternastki dla emerytów, z drugiej propozycje babciowego i skrócenia czasu pracy. Nikt oczywiście nie chce powiedzieć wprost, że będzie się to wiązać z podwyżką podatków i prawdopodobnie wzrostem inflacji. Dochodzimy do momentu, w którym główne, promowane w mediach bloki polityczne nie potrafią zaproponować niczego ponad nowe transfery socjalne. Jedyną realną siłą, która wyróżnia się na tle pozostałych jest Konfederacja.

Niskie i proste podatki

Liderzy Konfederacji mówią wprost: obietnice polityków finansują ciężko pracujący Polacy. Obecnie, każdy pracujący Polak oddaje średnio ok. 40% swoich dochodów państwu w postaci skomplikowanych podatków. Co więcej, ponad połowa dochodów pracującej części społeczeństwa trafia w ręce polityków i biurokratów. Platforma Obywatelska przez 8 lat rządów wprowadziła 21 podwyżek podatków i opłat, a Prawo i Sprawiedliwość przez taki sam okres kilkadziesiąt. Konfederacja proponuje radykalną zmianę: uproszczenie i obniżenie podatków. Skutkiem tego, każdy uczciwie pracujący Polak będzie miał więcej pieniędzy w portfelu.

Silna polityka zagraniczna

Dotychczas rządzące formacje przyjmują służalczą postawę wobec Brukseli i wykonują coraz bardziej kuriozalne dyrektywy i pomysły unijnych biurokratów. Tymczasem najważniejsze kierunki działań UE stoją w jawnej sprzeczności z regułami wynikającymi z aktów założycielskich samej Unii. Doprowadziło to do sytuacji, w której to Bruksela naciska na Polaków w wielu sferach życia. Konfederacja opowiada się za twardą polityką wobec Unii. Bruksela nie może dyktować Polakom, kiedy mają zrezygnować z samochodów napędzanych benzyną i kiedy mają przestać ogrzewać mieszkania węglem. Urzędnik z Brukseli nie będzie nam dyktował, czego mają się uczyć nasze dzieci w szkołach.

Obrona wolności Polaków

Konfederacja, jako jedyna siła polityczna występuje w obronie obywateli RP. W swoim programie opublikowała konkretne rozwiązania, które zabezpieczą Polaków przed zakusami polityków. Przykład? Ustawa, która zagwarantuje Polakom płatność gotówką. Żaden polityk nie będzie mógł nakazać obywatelom płacenia wyłącznie kartą.

Bezpieczeństwo granic

Konfederacja jako jedyna formacja mówi głośno: „Sojusze są dobre, ale nie zastąpią własnego potencjału militarnego”. Jednym z proponowanych rozwiązań jest oparcie naszego bezpieczeństwa wewnętrznego na podstawowym filarze: obywatelu. Jako, że od początku trwania III RP nasz kraj wyróżnia się, niestety, wyjątkowo niskim wskaźnikiem posiadania i obeznania z bronią palną, Konfederacja proponuje m.in. racjonalizację dostępu do broni w Polsce. Wśród postulatów znajdzie się także poszerzenie oferty dobrowolnych szkoleń dla cywilów organizowanych przez Siły Zbrojne.

Autor: DAWID LEWICKI
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest magistrem politologii o specjalności samorządowej. Posiada także licencjat z logistyki. Wolnościowiec z przekonań. Wiceprezes partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji. Szef partii w regionie świętokrzyskim. Kandydat do Sejmu w nadchodzących wyborach.

Zobacz najnowsze wydanie „2 tygodnika kieleckiego”:

http://2tk.pl/wydania/numer-391-2023/