Spojrzenia: Czas na sekundniki

26 maja, 2022, autor: Kamil Suchański

Sekundniki dla pieszych i kierowców to pomysł doskonale znany z zagranicy oraz niektórych polskich miast. Według wielu ekspertów to sposób na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W swojej ostatniej interpelacji zaproponowałem wprowadzenie tego rozwiązania również w naszym mieście.

Sekundniki to specjalne urządzenia umieszczane wraz z sygnalizacją świetlną, które pokazują czas pozostały do kolejnej zmiany świateł. Dzięki nim użytkownicy dróg mogą lepiej zorientować się w sytuacji i zaplanować swoje manewry. Nasze miasto jest na wstępnym etapie realizacji wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego (ITS), który znacząco wpłynie na poprawę płynności ruchu w Kielcach. To dobry czas, żeby rozważyć rozszerzenie tego przedsięwzięcia o sekundniki dla pieszych i kierowców na wszystkich przebudowywanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną lub pilotażowo chociaż na jednym z nich. Byłby to wyśmienity sposób na sprawdzenie tego systemu w praktyce i wyciągnięcie obiektywnych wniosków. Według moich informacji, parametr o pozostałym czasie do zmiany cyklu świateł jest dostępny w większości sterowników sygnalizacji świetlnej, niezależnie czy pracuje ona w systemie stałoczasowym czy zmiennoczasowym.

Trochę ponad 2 lata temu, między innymi w Szczecinie, zamontowano sekundniki na skrzyżowaniach przy systemie zmiennoczasowym. Tym samym argument przeciwko sekundnikom, podnoszony wcześniej przez niektórych stracił na ważności. W Kielcach z uwagi na wczesny etap realizacji ITS możemy dopiero wybrać rozwiązanie, które będzie kompatybilne z sekundnikami i dość łatwo uwzględnić taką możliwość w projekcie.

Obecnie w naszym mieście zmianę światła dla pieszych na czerwone sygnalizuje migające światło zielone. Takie rozwiązanie nie wskazuje jednak precyzyjnie ile czasu zostało pieszemu na opuszczenie ciągu komunikacyjnego. Brak takiej informacji nie tylko obniża płynność ruchu, ale skutkuje realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, gdyż zdarza się, że osoby, które weszły na „zebrę” pozostają na niej, gdy kierowcy widzą już zielone światło i ruszają dalej.

Myślę, że takie rozwiązanie, przygotowane z uwzględnieniem najnowszych standardów i osiągnięć technologicznych, może znacząco usprawnić ruch w naszym mieście i przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa, zarówno pieszych jak i kierowców. A przy tym – możemy dołączyć do coraz liczniejszego grona polskich miast stosujących i rozwijających taki system.

Autor: Kamil Suchański
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.