Spojrzenia: Chcesz pokoju…

18 marca, 2022, autor: Krzysztof Marek Słoń

Starożytna,ale jakże aktualna maksyma brzmi „Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”. Prawie jednogłośnie przez Polski parlament została przyjęta Ustawa o Obronie Ojczyzny. Jest odpowiedzią na zaostrzającą się sytuację w naszym regionie. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do obecnych realiów geopolitycznych. Silne wojsko jest podstawą budowy silnego państwa, a żołnierze czekają na nową ustawę od czasów upadku komunizmu.

Obecne przepisy są archaiczne i niedostosowane do wyzwań, jakie stawia współczesny świat. Już w przyszłym roku nakłady na obronność wyniosą 3 proc. PKB. W krótkim czasie Polska rozwinie swoje siły zbrojne tworząc nowe jednostki i wyposażając je w nowoczesny sprzęt. Ustawa przewiduje, że przy Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Wprowadzona zostanie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Będzie ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy odbędą szkolenie specjalistyczne. Takie rozwiązanie pozwoli nam zwiększyć liczebność Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy. Będzie to ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ten sposób też odbudujemy system rezerw. Powstanie służba w aktywnej rezerwie, która będzie odbywała regularne ćwiczenia. Ustawa wprowadza szereg innych korzystnych rozwiązań dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy, tak aby służba była atrakcyjna i konkurencyjna na rynku.    Stworzymy system zachęt. Zreformujemy także administrację wojskową. Powstaną Wojskowe Centra Rekrutacji skupione na pozyskiwaniu nowych kandydatów do służby, ale także na zadaniach mobilizacyjnych. Liczebność terenowych organów administracji wojskowej zostanie utrzymana. Zarządzaniem kryzysowym zajmą się WOT, które doskonale się sprawdziły, choć, gdy kilka lat temu powstawały, były nazywane przez opozycję prywatną armią PiS-u.

Obecna sytuacja jasno pokazuje, że nasza polityka dotycząca bezpieczeństwa była prawidłowa – zarówno powstanie nowych formacji m.in. Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, jak i zakupy nowoczesnej broni. To m.in. sprzęt, którego teraz używają Ukraińcy tj. drony Bayraktar czy wyrzutnie Javelin. Sprawdza się on doskonale na polu bitwy.