Okiem eksperta: Każdy jakiś talent ma

27 czerwca, 2023, autor: Zbigniew Brzeziński

Miasta, żeby się rozwijać, muszą dysponować przede wszystkim kapitałem ludzkim. Planowa gospodarka talentami to proces trudny, ale niezbędny.

zbigniew-brzeziński-kielce
Zbigniew Brzeziński, Lider grupy roboczej Edukacja i Kariera Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.
Fot. archiwum autora

Już z biblijnej przypowieści płynie morał, że jeden talentów dostał więcej, inny mniej, ale jeśli się je puszcza w obieg, to się rozwijają, a jeśli zakopuje, to pożytek z nich żaden. Warto do tej myśli dodać wizję miasta pełnego i niepełnego, którą pozostawił nam Edmund Niziurski. Pełne to takie, które potrafi zagospodarować talenty swoich mieszkańców i zatrzymać młodych na miejscu lub skłonić ich do powrotu. Problem „pełności” i „niepełności” nie dotyczy tylko Kielc. Borykają się z nim europejskie miasta za wyjątkiem metropolii, lub ośrodków o specyficznej, unikatowej lokalizacji. Rola kapitału ludzkiego w nowoczesnym procesie inwestycyjnym zmienia jego postrzeganie jeśli nie o sto osiemdziesiąt to przynajmniej o dziewięćdziesiąt stopni. Co bowiem z tego, że są tereny inwestycyjne i infrastruktura, jeśli na miejscu nie ma dostępnych kadr o określonych kompetencjach? Nie ma też nikogo, kto by zechciał do Kielc się przenieść, by tu rozwijać swoją karierę.

Talenty w strategii promocji miasta

W ogłoszonej w 2022 roku „Strategii promocji miasta Kielce” wyodrębnione zostały talenty jako szczególna grupa docelowe, do której należy dotrzeć z obiecującą opowieścią o naszym mieście. Tu stolica świętokrzyskiego wciąż legitymuje się atrybutami, które mogą być atrakcyjne dla młodego pokolenia. Według najnowszych badań prowadzonych w Europie pierwsze miejsce wśród oczekiwań przedstawicieli generacji Z zajmuje możliwość zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Za tym stoją elastyczne formy zatrudnienia i praca hybrydowa. Kielce mogą być więc atrakcyjną lokalizacją dla osób, które podejmą taką współpracę również na zasadach samozatrudnienia. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że tylko w latach 2009-2022 Miejski Urząd Pracy dofinansował otwarcie ponad 4100 działalności gospodarczych.

Podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Maciej Strzembosz prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych powiedział:

Zakładajcie firmy tutaj i zarabiajcie na większych rynkach. Będziecie na maksa konkurencyjni.

Od lokalności do globalności

Mamy na terenie Kielc małe firmy, które budzą zainteresowanie na zagranicznych rynkach. To się zatem da zrobić. Może tylko potrzebujemy zmiany perspektywy i odejścia od koncentracji na tym co lokalne, do poszukiwania możliwości omalże globalnych?

Rozmowy z przedstawicielami europejskich miast prowadzą w tym zakresie do ciekawych konkluzji, zwłaszcza jeśli mamy podobne problemy. Pewnie mało kto wie, że to Kielce reprezentowały interesy polskich ośrodków w partnerstwie Jobs nad Skills in the Local Economy (praca i umiejętności w gospodarce lokalnej) Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. Wypracowana tam koncepcja Talent Office, której liderem było Porto, wskazuje na istotną rolę rozwijania zdolności mieszkańców, przyciągania utalentowanych ludzi, o oczekiwanych przez pracodawców i potencjalnych inwestorów kompetencjach z zewnątrz, zagospodarowywania potencjału tych kadr wreszcie, w rozwoju obszarów zurbanizowanych w ogóle.

Powstałe z inicjatywy kieleckiego MUP, dzięki pozyskaniu przez Urząd środków z rezerwy Funduszu Pracy Centrum Wspierania Kariery, to drugie po Porto wdrożenie koncepcji „biura ds. talentów” (Talent Office) w Europie. Centrum poszerzyło obecnie swoją ofertę i zaprasza na zajęcia doradcze z planowania i zarządzania swoja karierą również szkoły (zgłosiły się już pierwsze cztery placówki). Z czasem będzie tu realizowana usługa całożyciowego poradnictwa zawodowego dla wszystkich. Na razie mogą z niej skorzystać szkoły, osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawcy. Mamy zapisy dotyczące talentów w strategii promocji miasta. To są kroki w dobrą stronę, by stać się pełnoprawnym „miastem pełnym”.

Czas na kolejne działania, które poprawią atrakcyjność lokalnego rynku pracy nie tylko w oczach mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Autor:

Zbigniew Brzeziński
Lider grupy roboczej Edukacja i Kariera Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.

Zobacz również:

http://2tk.pl/o-tym-sie-mowi/sektorowo-i-lokalnie/