O tym się mówi: Odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia? Kiedy należy zgłosić się do ubezpieczyciela? Kto może to zrobić? Jakie należy zebrać dokumenty? Wyjaśnia Marcin Polewka, prezes kancelarii Lextio, w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

Jeżeli ktokolwiek ulegnie wypadkowi, który spowodowała lub przyczyniła się do niego osoba trzecia, to ma prawo do odszkodowania…

Prawo to wynika z przepisów Kodeksu cywilnego – art. 361:

§  1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła i §  2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Niektóre osoby są zobligowane do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)…

Należą do nich min. kierowcy pojazdów mechanicznych, rolnicy jak również osoby wykonujące wolne zawody takie jak np.: lekarze, prawnicy, architekci. Nie oznacza to, że jeżeli sprawca nie posiadał polisy, to odszkodowanie nie należy się. Polisa jest wyłącznie zabezpieczeniem sprawcy zdarzenia, ale nie oszukujmy się – jej posiadanie przez sprawcę zdarzenia sprawia, że poszkodowanej osobie dużo łatwiej jest dochodzić swoich praw. 

Skupmy się na zdarzeniach najczęstszych – na wypadkach komunikacyjnych. 

Każdy pojazd mechaniczny powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Kiedy dochodzi do wypadku, to pomijając odpowiedzialność karną sprawcy zdarzenia, ponosi on jeszcze odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody, zarówno na osobie, jak i na mieniu. To do tego służy polisa OC

Marcin Polewka prezes kancelarii Lextio

O czym należy pamiętać?

Jest kilka podstawowych zasad, jak zachować się w przypadku zdarzenia na drodze. Wiele osób wówczas nie myśli o kwestiach związanych z przyszłym dochodzeniem odszkodowania, jednak jest to bardzo ważna materia. Jeżeli doszło do zdarzenia na drodze, a jesteś poszkodowanym lub sprawcą, to pamiętaj, że należy przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo, jeżeli coś nam się stanie lub po zdarzeniu stracimy przytomność, to innym nie pomożemy tym bardziej – zabezpiecz więc miejsce zdarzenia, jeżeli jest możliwość zjedź na pobocze, ustaw trójkąt ostrzegawczy oraz załóż kamizelkę odblaskową. Należy też udzielić pomocy pozostałym poszkodowanym – jeżeli jest potrzeba to niezwłocznie wzywamy pogotowie i policję – numer 112. Następnie jeżeli jest możliwość, zróbmy zdjęcia miejsca zdarzenia – przyda się, jako dowód w postępowaniu, przy ustalaniu winy, która nie zawsze jest oczywista. Warto też poprosić świadków zdarzenia o dane kontaktowe – to bardzo często lekceważone działanie. 

Po co to wszystko?

Wydaje się, że działań, jakie trzeba podjąć jest dużo, oczywiście wszystko zależy od charakteru zdarzenia. Jeżeli nie ma możliwości, to wykonanie zdjęć nie jest obligatoryjne, co więcej, należy pamiętać przede wszystkim o niesieniu pomocy pozostałym potrzebującym – to jest kluczowe! Pozostałe działania mają jedynie usprawnić proces dochodzenia odszkodowania i ustalania stopnia winy. Pamiętajmy, że nie zawsze zdarzenia, które w naszej ocenie są oczywiste, będą takie same w ocenie policji czy sądu. 

Kiedy zgłosić się do ubezpieczyciela?

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu OC sprawcy zdarzenia, nie należy zwlekać, a podjąć od razu odpowiednie kroki. Właściwie tego samego dnia, kiedy nastąpiło zdarzenie, należy zgłosić się o pomoc do profesjonalisty. On pomoże zebrać niezbędne dokumenty, doradzi oraz podpowie jak we właściwy sposób udokumentować zdarzenie i powstałe szkody. I uwaga! Nie należy czekać na zakończenie leczenia. Różnica pomiędzy odszkodowaniem z tytułu OC sprawcy zdarzenia a ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest taka, ze z OC zgłaszamy szkodę niezwłocznie po zebraniu podstawowej dokumentacji. Powodem jest to, że pieniądze z OC pomogą osobie poszkodowanej pokryć pierwsze wydatki związane z procesem leczenia i rehabilitacji. 

Jakich świadczeń można dochodzić po wypadku?

Jeżeli jesteśmy poszkodowani w wypadku, to należy nam się odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ale także za straty materialne, jak (oprócz uszkodzonego auta) również za zniszczone przedmioty przewożone w samochodzie lub zniszczone ubranie, biżuterię. Poza odszkodowaniem osobie poszkodowanej należy się zadośćuczynienie za szkody niematerialne, jak stres powypadkowy, ból, cierpienie, czy strata kogoś bliskiego – mówi o tym art. 444 i 445 KC. 

Renta jest to świadczenie, które co do zasady jest świadczeniem okresowym, wypłacanym w określonych przypadkach, na przykład, jeżeli w wyniku zdarzenia osoba poszkodowana utraciła zdolności zarobkowe, lub potrzebuje czasu na przekwalifikowanie się. Wówczas może dojść do wypłaty renty. Świadczenie, jakim jest renta może zostać skapitalizowane, to znaczy wypłacone według szacunku jednorazowo. Zawnioskować musi jednak o to osoba poszkodowana. 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania?

Jak już była o tym mowa, należy zgłosić szkodę bezzwłocznie. Najlepiej poprosić o pomoc specjalistę – prawnika, który poprowadzi całą sprawę. Jednakże, trzeba wiedzieć, że do tego, aby sprawę zakończyć jak najkorzystniej, musimy zebrać wszystkie dokumenty, jakie są związane z całym zdarzeniem. Przede wszystkim ubezpieczyciel poprosi o: notatkę policyjną lub oświadczenie sprawcy zdarzenia, pełną dokumentację medyczną, faktury i inne dowody zapłaty za poniesione koszty leczenia, dojazdów do szpitala, na rehabilitację, na policję itd., zdjęcia z miejsca zdarzenia (o ile są), zdjęcia obrażeń ciała, dokumenty związane z pochówkiem osoby zmarłej (o ile dotyczy), udokumentowane straty finansowe (na przykład oświadczenie o stratach przedsiębiorcy, o nieuzyskanych spodziewanych dochodach). Podsumowując – proces uzyskania odszkodowania zaczyna się już chwilę po zdarzeniu i ze względu na duże emocje, brak profesjonalizmu osoby poszkodowanej bardzo ważna jest pomoc prawnika – eksperta w dziedzinie odszkodowań.

Kancelaria Prawno Finansowa

e-mail: biuro@lextio.pl
tel. 22 299 39 00

Lextio sp. z o. o. sp.k.
ul. Warszawska 6/11
25-306 Kielce