O tym się mówi: Kierunki przyszłości – studiuj Pedagogikę lub Pracę Socjalną

28 maja, 2023, autor: oprac.red.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa – to świetnie przygotowane programy studiów, doświadczeni wykładowcy, praktyczna nauka oraz doskonała baza dydaktyczna i lokalizacja w centrum Kielc. Oferuje studiach na atrakcyjnych kierunkach.

Świętokrzyska-Szkoła-Wyższa

Świętokrzyska Szkoła Wyższa jest uczelnią z dwudziestoletnim doświadczeniem. Oferta kierunków studiów cieszy się dużym uznaniem wśród studentów. Uczelnia kształci, m.in. na studiach licencjackich na kierunkach Pedagogika oraz Praca Socjalna, które przygotowują studentów do pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczności.

Pedagogika oraz praca socjalna to obszary, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa. Studenci na tych kierunkach zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają im angażować się w działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspierania jednostek oraz budowania społeczeństwa opartego na równości i solidarności.

Najlepsi do dyspozycji

Jednym z głównych atutów Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej jest zespół wykwalifikowanych wykładowców. Wiedzę teoretyczną łączą oni z praktycznym doświadczeniem zawodowym. Tym samym studenci mają możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów w dziedzinie pedagogiki i pracy socjalnej. To nieoceniona wartość dodana dla rozwoju zawodowego.

Świetnie przygotowane programy

Programy studiów obejmują szeroki zakres tematyczny,  m.in. teorię pedagogiki, psychologię, socjologię, prawo pracy socjalnej, metody terapeutyczne, komunikację interpersonalną oraz zarządzanie projektem socjalnym. Dzięki takiemu zróżnicowaniu przedmiotów, studenci zdobywają kompleksową wiedzę.

Praktyki

Studia na kieleckiej uczelni, to też praktyczna nauka zawodu – staże oraz praktyki w placówkach socjalnych, instytucjach pomocy społecznej, szkołach, czy ośrodkach wychowawczych. Dzięki temu studenci mają okazję bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością zawodową. Zdobywają m.in. cenne umiejętności praktyczne, rozwijają kompetencje interpersonalne.

Możliwości rozwoju

Uczelnia oferuje również liczne możliwości rozwoju poza programem studiów. Studenci mają szansę uczestniczyć w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach oraz projektach badawczych, które pozwalają im poszerzać wiedzę i nawiązywać kontakty z innymi specjalistami z branży.

Przygotowanie do pracy

Po ukończeniu studiów absolwenci Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej są gotowi do podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach. Są to np. ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką społeczną.

Erasmus +

Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada Europejską Kartę Erasmusa. Tym samym może wysyłać studentów na studia na jeden lub dwa semestry oraz na minimum  miesięczne praktyki zagraniczne. Od 2021 roku, w nowej perspektywie programu Erasmus, możliwe są również krótkoterminowe wyjazdy na studia i praktyki od 5 – 30 dni. Każdy student zgłaszający chęć wyjazdu na pięciodniowe kursy mieszane (BIP) otrzyma od 600 do 1000 euro na wyjazd.

Nowy wymiar studiów

Kielecka uczelnia to miejsce gdzie studia nabierają nowego wymiaru. Świetnie przygotowane programy studiów, doświadczeni wykładowcy, praktyczna nauka oraz doskonała baza dydaktyczna i lokalizacja w centrum Kielc stanowią idealne połączenie, aby kształcić na najwyższym poziomie.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa to miejsce, gdzie możesz rozwijać swoje pasje i zdobywać niezbędne umiejętności do odniesienia sukcesu w tej dziedzinie.

Świętokrzyska-Szkoła-Wyższa
Świętokrzyska Szkoła Wyższa oferuje studia na atrakcyjnych kierunkach.
Fot. sswkielce.edu.pl

Świętokrzyska Szkoła Wyższa

ul. Duża 21
25-304 Kielce

www.sswkielce.edu.pl

e-mail: dziekanat@sswkielce.edu.pl
e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

tel. +48 503 187 000

Zobacz też aktualne wydanie „2 tygodnika kieleckiego”:

http://www.2tk.pl