O tym się mówi: Ile oni zarabiają?

11 października, 2023, autor: oprac.red.

Zastanawialiście się kiedyś ile zarabia poseł, a ile senator? Dlaczego mamy tak wielu kandydatów, którzy chcą nas reprezentować? O co toczy się tak zażarta walka? 15 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. W naszym regionie 16 przedstawicieli do Sejmu i 3 do Senatu.

posłowie-sejm

Zgodnie z ustawą z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora parlamentarzyści mają prawo do wynagrodzenia za pełnione funkcje oraz zwrot ponoszonych z tego tytułu kosztów. Uposażenia dotyczy art. 25 ustawy. Zgodnie z nim senatorom i posłom w czasie sprawowania mandatu przysługuje uposażenie wypłacane miesięcznie.

Uposażenie

Odpowiada ono wysokości 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Obecnie jest to kwota 12 826 zł 64 gr brutto (przysługuje ono każdemu posłowi, który nie osiąga dochodów z działalności pozaparlamentarnej, oprócz tej która podlega prawu autorskiemu lub prawom pokrewnym). „Na rękę” jest to ponad 9 tys. zł. To jednak jedynie podstawa wynagrodzenia parlamentarzystów.

Dieta i „na biuro”

Parlamentarzyści poza stałym uposażeniem, dostają także dietę (takie świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, w przeciwieństwie do pensji Polaków, dla których ten parlamentarny „dodatek” stanowi całość wynagrodzenia). Dieta parlamentarna wynosi 25 proc. uposażenia, co daje 4008,33 zł. Łącznie więc każdy poseł w Polsce otrzymuje miesięczne 16 834,97 zł.

Posłowie oprócz uposażenia i diety poselskiej mogą dodatkowo otrzymać ryczałt na prowadzenie biura poselskiego w wysokości 19 000 zł miesięcznie. Kwota ta powinna natomiast zostać przeznaczona na utrzymanie biura. Są to, np. wynagrodzenie pracowników, opinie, tłumaczenia i inne czynności związane z prowadzeniem biura.

Dodatki do pensji

To nie wszystko. Posłowie mogą też liczyć na dodatki do pensji za pełnienie dodatkowych funkcji.

  •     20 proc. uposażenia – dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji,
  •     15 proc. – dla pełniących funkcję zastępców przewodniczącego komisji,
  •     10 proc. – dla przewodniczących stałych podkomisji,
  •     10 proc. – dla senatorów członków Komisji Ustawodawczej,
  •     10 proc. – dla senatorów członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Jak podaje portal RMF24 dodatki od 10 do 35 proc. uposażenia pobiera 254 na 460 posłów zasiadających w Sejmie. Poseł, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji, otrzyma 20 proc. pensji, czyli 2562,20 zł brutto, zastępca przewodniczącego komisji 15 proc., czyli 1929,99 zł brutto, zaś przewodniczący stałej podkomisji 10 proc., czyli 1282,66 zł brutto. Jeżeli poseł pełni kilka dodatkowych funkcji, może on otrzymać maksymalnie dodatkowe 35 proc. wynagrodzenia.

Są też przywileje

Parlamentarzyści otrzymują również szereg przywilejów. Są to:

  • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską i transportem publicznym,
  • prawo do darmowego korzystania z przelotów samolotem na terenie kraju.

Każdy poseł ma również immunitet. Oznacza to, że nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z działaniami podejmowanymi w ramach wykonywania swojego mandatu. Immunitet może zostać uchylony wyłącznie za zgodą Sejmu.

W przypadku zakończenia kadencji posłowi przysługuje również odprawa parlamentarna w wysokości 3 uposażeń. Odprawa ta nie przysługuje, jeśli poseł zostanie wybrany na kolejną kadencję.

Rekordziści z Unii Europejskiej

Z informacji TVN24 z 2021 roku wynika, że w Niemczech dieta parlamentarna wynosi 10 012 euro miesięcznie. To ponad 46 tys. zł. Dodatkowo niemieccy posłowie otrzymują dodatek w wysokości 4,4 tys. euro, m.in. na wydatki związane z podróżami lub prowadzeniem biura. To mniej więcej czyli 20 tys. zł. Posłowie mają dodatkowo do dyspozycji 22,4 tys. euro miesięcznie. Pieniądze mogą wydać na m.in. opłacenie pracowników oraz 12 tys. euro na materiały biurowe, koszty związane z wynajmem biura, rachunki itp.

We Francji od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie deputowanego i senatora wynosi ok. 7,2 tys. euro, czyli ponad 33 tys. zł. Na wydatki związane z wykonywaniem mandatu posłowie otrzymują dodatkowo 5,3 tys. euro oraz 10,5 tys. euro w formie pożyczki na wynagrodzenie dla pracowników.

W Hiszpanii członkowie Kongresu Deputowanych zarabiają od 55,8 tys. euro (ponad 256 tys. zł) do 230,9 tys. euro (1,06 mln zł) rocznie.

W Portugalii natomiast posłowie pobierają średnio 77 tys. euro (ok. 354 tys. zł) wynagrodzenia rocznie.

Rekordzistami bez wątpienia pozostają włoscy parlamentarzyści. Zarabiają oni około 140 tys. euro rocznie (ponad 643 tys. zł). To około 11 tys. euro miesięcznie, co daje ponad 50 tys. zł. pensji.

Zobacz najnowsze wydanie „2 tygodnika kieleckiego”:

http://2tk.pl/wydania/numer-492-2023/